MOTOROSOK A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapadatok:

Motorosok a Gyermekekért Alapítvány
E-mail: alapitvany@motorosokagyermekekert.hu
Nyilvántartási szám: 01-01-0012723
Adószám: 19103747-1-42
Számlaszám: OTP Bank 11714006-25976009

Egy régi vágyunk valósult meg azzal, hogy megalapítottunk egy alapítványt, amelyben a támogatások oda mennek, ahova szánják az adományozók.

Tevékenységünket alapvetően Punishers LEMC Hungary motorosai és a Punishers LEMC Hungary Support csoport támogatói segítségével valósítjuk meg. Eddigi működésünket láthatjátok az oldalainkon.


Aki egyetért céljainkkal és támogatni szeretné azokat, – amit megköszönünk – többféleképpen teheti meg.
Szívesen fogadunk minden, a céljaink megvalósítását segítő támogatást, pénzbeli vagy természetbeni adományt, illetve személyes közreműködést a rendezvényeinken.

Ha szeretnél egy önzetlen, jó csapathoz tartozni, csatlakozz! Bárkiből lehet jó supporter! 😊


A Motorosok a Gyermekekért Alapítvány cél szerinti besorolása: egyéb (MNS egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)

Az alapítvány céljai:

1. Érdekvédelmi, jogvédő tevékenység: Állampolgári jogok, családon belüli erőszak áldozatainak, bántalmazott gyermekeknek a védelme, segítése, támogatása, minden törvényes eszköz felhasználásával.

2. Pénzbeli és természetbeni adományok gyűjtése és szétosztása a rászorultaknak, adományok célba juttatása.

3. Szociális tevékenység: Rászorultak, hátrányos helyzetű családok, egészség károsultak, beteg gyermekek kezelésének, egészségügyi eszközigényének támogatása.

4. Oktatási tevékenység: gyermek és felnőttoktatás, ismeretterjesztés, Iskolákban és óvodákban bűnmegelőzési és balesetvédelmi oktatás, biztonságos közlekedésre nevelés.

5. Közlekedés-biztonsági, közbiztonság védelmi, bűnmegelőzési tevékenység, rendezvények szervezése, biztosítása.

6. Nemzetközi tevékenység: Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon átnyúló együttműködés támogatása, megszervezése, lebonyolítása.

7. Az alapítvány céljával összefüggésbe hozható konferenciák, népszerűsítő rendezvények, jótékonysági programok, koncertek, motoros események megszervezése, lebonyolítása.

8. Motoros szervezetek/közösségek népszerűsítése, tevékenységük támogatása az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.

9. Az alapítvány céljainak megvalósításában segédkező szakemberek képzésének, továbbképzésének, valamint nemzetközi tapasztalatok szerzésének elősegítése, támogatása.

10. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, és tőlük támogatást nem fogad el. Az alapítvány országos képviselőjelölteket nem állít, és nem ajánl.

Kőszegi István – az alapítvány elnöke
Punishers LEMC Hungary – National President

Új lehetőség a Motorosok a Gyermekekért Alapítvány tevékenységének  támogatására!

Bankkártyás online befizetés

Amennyiben így kíván támogatást nyújtani, kérem írjon az alapitvany@motorosokagyermekekert.hu e-mail címre, és küldünk egy egyedi online fizetési linket vagy egy QR – kódot.